Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2019-10-03

Frågan gäller tillämplig skattesats för uppdrag som programledare. (Mål nr 1508-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2340-18).