Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2019-09-30

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om renoveringsarbeten som utförts på en fastighet vid byte av hyresgäst har samband med den tidigare, skattepliktiga uthyrningen eller med den nya, från skatteplikt undantagna uthyrningen (Mål nr 2412--2414-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7322--7324-17).