Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m

2019-06-17

Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5587-5592-17).