Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2021-06-04