Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2021-03-30