Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2020-08-18

Fråga om beviskravet vid prövningen av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att personen har avlidit (Mål nr 918-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1976-19).