Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2018-09-06

Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt (Mål nr 5868-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8641-15).