Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning enligt epizootilagen

2021-12-21