Prövningstillstånd meddelat i mål om dödförklaring

2024-02-08