Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-10-23

Fråga om anvisningskommunen ansvarar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) efter utgången av hyresperioden för bostaden (Mål nr 3444-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 593-20).