Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-04-08

Fråga om vilka krav som kan ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande vid en nyansökan (Mål nr 3850-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5967-18).