Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-03-06

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är under vilka omständigheter ett i föräldrahemmet kvarboende vuxet barns del av boendekostnaden ska beaktas när förälderns rätt till bistånd till boendekostnaden ska bedömas (Mål nr 6172-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2001-19).