Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om inhibition

2021-06-24