Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem enligt skollagen

2020-04-09

Fråga om en kommun, vid beräkningen av bidraget i form av grundbelopp till huvudmannen för en fristående skolenhet, har rätt att bortse från de budgeterade kostnaderna för vissa kommunala verksamheter på den grunden att den fristående skolenheten har rätt att nyttja dessa verksamheter på samma villkor som de kommunala skolenheterna (Mål nr 3918-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1551-18).