Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2019-02-11

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).