Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13