Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2019-09-23

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet under arbetstid utanför arbetsplatsen ska anses vara en arbetsskada. (Mål nr 2069-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3124-18).