Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning

2020-04-03

Vad som avses med heltidsutbildning inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 2245-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 270-18).