Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2022-12-19