Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-11

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på att en utlänning ska kunna försörja sig för att få beviljas permanent uppehållstillstånd, när utlänningen har inkomst från en anställning utomlands som inte beskattas i Sverige.

Lagrum: 5 kap. 3 g § fjärde stycket och 7 § 1 utlänningslagen (2005:716)