Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-03

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av 5 kap. 17 § utlänningslagen (2005:716) vid en ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd Lagrum: 5 kap. 17 § utlänningslagen.