Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-15

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkning av vistelsetiden för att bevilja ställning som varaktigt bosatt enligt 5 a kap. 1 § första stycket utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 5 a kap. 1 § första stycket utlänningslagen.

Beslutet får inte överklagas.