Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-01-25

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om arbete utan tillstånd kan utgöra risk för allmän ordning och säkerhet. Lagrum: 8 kap. 6 a § andra stycket 4 utlänningslagen (2005:716).

Här kan du läsa mer om prövningstillstånd i MigrationsöverdomstolenPrövningstillstånd