Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-28

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att en sökande ska ha gjort sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig i ett ärende om svenskt medborgarskap. Lagrum: 11 § 1 och 12 § andra stycket lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.