Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-05-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på att en sökande ska kunna försörja sig för att få beviljas permanent uppehållstillstånd. Lagrum: 5 kap. 3 g § fjärde stycket och 7 § 1 utlänningslagen (2005:716).