Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-16

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller rätt till offentligt biträde i fråga om ett beslut om uppsikt. Lagrum: 18 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).