Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på styrkt identitet i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Lagrum: 11 och 12 §§ lagen om svenskt medborgarskap.