Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-12-14

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller karenstid för svenskt medborgarskap. Lagrum: 11 § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.