Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-11-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att medge en utlänning, som är medföljande till en svensk medborgare som arbetar vid en svensk beskickning utomlands, dispens från kravet på fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. Lagrum: 11 och 12 §§ lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap