Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-13

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som gäller permanent uppehållstillstånd.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt finns tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

Lagrum: 5 kap. 7 § 2 utlänningslagen

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.