Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-10

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tidpunkten för bedömningen av anknytningspersonens ålder i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Lagrum: 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)