Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-12-14

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilka bestämmelser om förvar som är tillämpliga när det är fråga om ett nytt förvarsbeslut efter en misslyckad verkställighet. Lagrum: 10 kap. 1, 4, 9, 10 och 11 §§ utlänningslagen (2005:716).