Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att bevilja förlängt uppehållstillstånd för studier enligt 5 b kap. 17 § utlänningslagen (2005:716).  Lagrum: 5 b kap. 3 § och 17 § utlänningslagen samt artiklarna 3, 11 och 21 i direktiv 2016/801/EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete.

Här kan du läsa om aktuella prövningstillstånd i MigrationsöverdomstolenPrövningstillstånd