Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-09

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om tidsfristen för frivillig avresa har förfallit när utlänningen har lämnat landet men därefter återvänt. Även fråga om utlänningen kan tas i förvar vid återvändandet. Lagrum: 12 kap. 15 och 21 §§ utlänningslagen (2005:716).

Läs mer om Migrationsöverdomstolen här