Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-02

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolenmeddelat prövningstillstånd gäller beräkning av tidsfrist för frivilligavresa vid inhibition av utvisningsbeslutet. Lagrum: 12 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716).

Läs mer om Migrationsöverdomstolen här