Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolenmeddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att göraundantag från hemvistkravet i 11 § lagen (2001:82) om svensktmedborgarskap för barn mellan 15 och 18 år vid självständignaturalisation.

Läs mer om beviljade prövningstillstånd av MigrationsöverdomstolenPrövningstillstånd