Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-05

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser uppehållstillstånd m.m. enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd är när ett beslut av Migrationsverket att inte bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen är överklagbart. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande. Lagrum: 12 kap. 16 b § utlänningslagen