Prövningstillstånd i mål om utlämnande av uppgifter om abonnemang

2018-03-26

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i ett mål som gäller ett föreläggande som PTS riktat mot Bahnhof AB att på begäran av bl.a. Polisen lämna ut uppgifter om abonnemang.

Senast ändrad: 2018-03-26