Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om tillämpning av begravningslagen

2020-06-24

Tillstånd till prövning i KR; tillämpning av begravningslagen (Mål nr 5549-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1382-19).