Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om omhändertagande av vapen

2020-07-03

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i kammarrätt. Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen funnit att det behövs vägledande avgöranden om är om Polismyndigheten har rätt att besluta om omhändertagande av skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en enskilds engagemang i en viss politisk organisation.