Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om gravsättning

2020-06-24

Tillstånd till prövning i KR; gravsättning enligt begravningslagen (Mål nr 1046-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 296-19).