Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet

2024-05-22

Ett specialistidrottsförbund hade överklagat Sveriges Riksidrottsförbunds beslut att fördela vissa stöd till specialistidrottsförbunden till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet inte finns några särskilda föreskrifter om krav på prövningstillstånd i kammarrätten. Prövningstillstånd kunde därför inte vägras. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därmed kammarrättens beslut och visade målet åter till kammarrätten för ny handläggning.