Prövningstillstånd har meddelats i mål om inställande av demonstration

2023-07-12

Polisen beslutade att ställa in en demonstration (allmän sammankomst) i Norrköping den 14 april 2022 på grund av ordningsstörningar, de så kallade påskupploppen. Kammarrätten har i efterhand upphävt polisen beslut, se kammarrättens pressmeddelande nedan.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd är om en allmän sammankomst kan ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Länk till kammarrättens pressmeddelandeNyheter