Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om resegarantilagen

2023-01-19