Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-06-19

?Högsta domstolen höll förhandling i ärendet den 18 juni 2019.

Högsta domstolen kan förväntas meddela sitt yttrande till regeringen i utlämningsärendet inom några veckor.

Senast ändrad: 2019-06-19