Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-06-17

Begäran om utlämning har överlämnats från riksåklagaren till Högsta domstolen. Högsta domstolens uppgift är att yttra sig till regeringen i frågan om det föreligger hinder enligt 1–10 §§ lagen (1957:668) om utlämning för brott mot att personen utlämnas till Kina. Högsta domstolen ska även granska om en utlämning skulle vara oförenlig med Europakonventionens bestämmelser. Om Högsta domstolen finner att hinder enligt utlämningslagen föreligger, får utlämning inte ske. I annat fall kommer frågan om utlämning att avgöras av regeringen.

Muntlig förhandling kommer att hållas i Högsta domstolen den 18 juni 2019. Högsta domstolen kan förväntas meddela sitt yttrande till regeringen inom några veckor därefter.

Beställningar av handlingar i målet kan skickas till hogsta.domstolen@dom.se

 

?

Senast ändrad: 2019-06-17