Pressträff med anledning av dom i målet om pojkes död på HVB-hem

2022-12-02

Pressträff och enskilda intervjuer

Datum och tid: 6 december klockan 11.15

Plats: Värmlands tingsrätt i Rådhuset i Karlstad, sal 4.Upplägg: Pressträffen kommer att ledas av rättens ordförande, lagmannen Lars Holmgård som först sammanfattar domen. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor. Efter pressträffen finns lagmannen till förfogande för enskilda intervjuer.

Pressträffen är endast till för media. Journalister som inte kan närvara har möjlighet att söka lagmannen Lars Holmgård på telefon eller sms under eftermiddagen den 6 december. Han är dock upptagen stora delar av eftermiddagen, men återkommer när möjlighet ges.

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten i pappersformat i samband med att den meddelas.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten även att publicera ett pressmeddelande.