Pressträff med anledning av dom i mål om gravfridsbrott

2023-09-08

Värmlands tingsrätt meddelar måndag den 11 september 2023 kl. 14.00 dom i det uppmärksammade brottmål (B 1361-23) där en man i Årjäng är åtalad för bl.a. grovt gravfridsbrott sedan han påstås ha förvarat kroppen efter sin avlidna sambo i sin frysbox.

Med anledning av att dom meddelas genomförs en pressträff måndagen den 11 september 2023 kl. 14.00-15.00 i sal 5 i Rådhuset, Karlstad.

Under pressträffen kommer rättens ordförande, lagmannen Lars Holmgård att sammanfatta domen och därefter svara på frågor, både i plenum och i enskilda intervjuer.

Domen kommer att finnas tillgänglig utanför salen kl. 14.00.

På begäran ska giltig presslegitimation kunna uppvisas.

Lagman Lars Holmgård kommer att finnas tillgänglig för telefonintervjuer efter klockan 15.00.