Pressträff i samband med dom i målet om polisskjutningen av en ung man i Stockholm – tre poliser åtalade för brott

2019-09-30

Domens meddelande

När domen meddelas kommer den finnas tillgänglig hos tingsrätten både i papperskopia och elektronisk form. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kortare sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 14.15 den 3 oktober 2019 i sal 34, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, chefsrådmannen Erik Lindberg, att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Erik Lindberg kommer att vara tillgänglig för frågor i lokalen fram till kl. 15.30 och därefter på telefon, 08-561 65 339, till kl. 16.30.

Personal från tingsrätten finns på plats i salen från kl. 13.30 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I tingsrättens reception samt i salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 14.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 2 oktober 2019 kl. 11.00 genom mejl till domstolshandläggaren Julia Isacsson, julia.isacsson@dom.se eller tfn 08-561 65 364. Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen.

Efter att tiden för föranmälan gått ut kommer tingsrätten att informera de som anmält sig om de tilldelats en plats och eventuell tid för enskild intervju. Antalet platser på pressträffen och tider för intervjuer är begränsat och tingsrätten kommer, vid behov, fördela platserna.

Närvaro av parter och ombud

Parterna behöver inte komma till tingsrätten för att hämta domen men kan välja att göra det. Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. Vid frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagaren och ombuden.

Övrig information

För information hänvisas till domstolshandläggaren Julia Isacsson alternativt till tingsnotarien Max Swalling, se kontaktuppgifter till höger

Stockholms tingsrätt, avdelning 3, mål B 10655-18