Pressträff i samband med dom i målet med en internationellt känd artist

2019-08-08

Domens meddelande

När domen meddelas kommer den finnas tillgänglig hos tingsrätten både i papperskopia och elektronisk form. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kortare sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till. Pressmeddelandet kommer också att publiceras på engelska.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 14.15 den 14 augusti 2019 i sal 34, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, chefsrådmannen Per Lennerbrant, att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Fram till kl. 16.00 finns Per Lennerbrant till förfogande för enskilda intervjuer. Han kommer därefter att vara tillgänglig per telefon (tfn. 08-561 65 229) fram till kl. 17.00.

Personal från tingsrätten finns på plats i salen från kl. 13.30 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I tingsrättens reception samt i salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 14.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 12 augusti 2019 kl. 12.00 genom e-post till tingsnotarien Viktor Alenius, viktor.alenius@dom.se, eller tfn. 08-561 651 04. Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen.

De journalister som vill ha en enskild intervju med Per Lennerbrant ska också föranmäla det på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter att tiden för föranmälan gått ut kommer tingsrätten att informera de som anmält sig om de tilldelats en plats och eventuell tid för enskild intervju. Antalet platser på pressträffen och tider för intervjuer är begränsat och tingsrätten kommer, vid behov, fördela platserna.

Närvaro av parter och ombud

Parterna behöver inte komma till tingsrätten för att hämta domen men kan välja att göra det. Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. Vid frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagaren och ombuden.

För beställningar av handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se. För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Michaela Stathin, tfn 08-561 65 102 eller tingsfiskalen Åsa Linghede, tfn. 08-561 65 258.

Senast ändrad: 2019-08-08